A fenti menüre kattintva további tartalmak érhetőek el!

ISO 9001

Az ISO 9001 kidolgozottságában és összetettségében leírja és meghatározza azokat az üzleti és értékteremtő folyamatokat, melyek a gazdasági életben, a termékek és szolgáltatások minőségével vagy a közigazgatásban az önkormányzatoknál a lakossági igényekkel, de említhetnénk az egészségügyet, ahol a betegek elvárásaihoz és elégedettségéhez illeszkedő követelményeket fogalmaz meg.

Az ISO 9001 alapján kialakított vezetési és irányítási rendszer lehetőséget biztosít a szervezet és annak vezetője számára, hogy a tulajdonosi, vevői, lakossági igényeknek és az ezeket alátámasztó jogszabályi követelményeket azonos irányítási rendszerben működtesse.

Rövid határidővel vállaljuk az ISO9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszer bevezetését, tanúsító auditra való felkészítését. Kérje ingyenes ajánlatunkat bármelyik elérhetőségünkön keresztül. Elérhetőségek az alábbi linken

Informatikai audit és kockázat elemzés

A többéves informatikai működések során jelentős mennyiségű adat halmozódott föl a vállalati informatikai rendszerekben, amelyek a vállalat tőkéjének részévé vált. Jelentős költségek kerültek beruházásra az IT rendszerekbe, amelyek beleintegrálódtak az üzleti folyamatokba, és mára az üzleti szolgáltatás nélkülözhetetlen elemévé váltak. Az informatikai audit a Megrendelő választása szerinti a hazai törvényi előírások és egyéb vonatkozó jogszabályok - Hpt., Tpt., Öpt., Mpt., Bit., AvTv. stb. - és/vagy a hazai és nemzetközi ajánlások - MSZ ISO/IEC 27001, BS 25999, ITIL, COBIT, MSZE 15100 - szerint kerül végrehajtásra.

Vállaljuk a Megrendelő informatikai rendszereinek auditálását, kockázatainak a felmérését. Kérje ingyenes ajánlatunkat bármelyik elérhetőségünkön keresztül. Elérhetőségek az alábbi linken

Üzletmenet folytonosság

A legtöbb állami vagy gazdálkodó szervezet számára a működési folyamatosság kritikus fontosságú elvárás. Egy vállalat a termelési, üzleti tevékenységét csak igen rövid ideig tudja szüneteltetni anélkül, hogy jelentősebb károkat szenvedne, vagy akár meg is szűnne. Szinte minden szervezetre igaz ma már, hogy az informatika nélkül az üzletmenet folytonosságát nem tudjuk elérni. Szállítóként széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk, melyet hatékonyan használunk az üzletfolytonosság-tervezés feladatainak szakértői megoldására, amely valós üzleti értéket teremt a Megrendelő számára.

Vállaljuk a Megrendelő üzleti folyamatainak a felmérését, a hatásvizsgálat támogatását, illetve segítünk az azonosított kritikus üzleti folyamatok BCP tervezésében. Kérje ingyenes ajánlatunkat bármelyik elérhetőségünkön keresztül. Elérhetőségek az alábbi linken