A fenti menüre kattintva további tartalmak érhetőek el!

Elektronikus aláírás

Az elektronikus aláírás olyan kriptográfiai eljárás, amelynek segítségével joghatás kiváltására alkalmas, akár a kézzel írott aláírással vagy a közjegyző előtt tett aláírással egyenértékű bizonyító erejű dokumentum hozható létre a hatályos jogszabályok alapján.

Jegyzőkönyvek elektronikus aláírásából származó előnyök

  • A hiteles jegyzőkönyvek tárolása/rendszerezése megoldott a laborrendszerben. Nincs szükség sem papír alapú archiválásra sem dokumentumkezelésre.
  • Azonnal rendelkezésre áll tetszőleges számú hiteles példány.
  • Automatizálható a jegyzőkönyvek feldolgozása/továbbítása egyéb ügyviteli rendszerek felé.
  • Ügyfél/harmadik fél könnyen ellenőrizheti az alaírás megfelelőségét, mert az közvetlenül a PDF formátumú jegyzőkönyvbe kerül bele.
  • EU-n belül mindenhol elfogadják.
  • Teljesen egyenrangú a hagyományos módon kinyomtatott és aláírt jegyzőkönyvvel.

Törvényi háttér

2016-tól új szabályok vonatkoznak az elektronikus aláírásra: az egyenértékűség új elve szerint az elektronikus aláírás érvényes, bizonyító erejű, és az EU egész területén elfogadott.

2016. január 1-jén bizonyos kivételekkel hatályba léptek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (ún.: „Bizalmi törvény”) rendelkezései, mely jogszabály alapja a 910/2014/EU rendelet (a továbbiakban: „eIDAS rendelet”). Utóbbi az egész EU területére kiterjedően határozza meg az elektronikus tranzakciók szabályait.

Az eIDAS rendelet értelmében egyrészt az elektronikus aláírás joghatása és bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú. Másrészt valamennyi tagállam köteles a más tagállamokban kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus aláírást minősített elektronikus aláírásként elismerni.

A „Bizalmi törvény”a biometrikus aláírás hiteles aláírásként való felhasználását és használatával hiteles okirat készítésének lehetőségét teremti meg.

Az ilyen aláírás során az aláíró sajátkezű aláírásának biometrikai információival (sebesség, nyomóerő stb.) együtt tárolják az elektronikus dokumentumot, amit az azt rögzítő zárt rendszerben generált, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott tanúsítvány hitelesít. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy egy adott személynek előzetesen kiadott tanúsítvány és kulcs („aláíró kártya”) nélkül is lehessen olyan elektronikus dokumentumot létrehozni, amelyet harmadik személyek, bíróságok és hatóságok bizonyító erejű okiratként elfogadni kötelesek.

A törvény néhány kivételt eltekintve teljesen egyenrangúvá teszi a hagyományos aláírással annak minden jogkövetkezményével együtt, ha a digitális aláírás bizonyos feltételeknek eleget tesz.

A laborrendszer által létrehozott, elektronikusan aláírt jegyzőkönyvek megfelelnek a fenti előírásoknak.

There are no photos in this album! ../../albums/elektronikus_alairas